Wybrane publikacje w prasie

Newsweek 2010
Focus 2014
Narodowy Instytut
im. Fryderyka Chopina 2015
Przyjaciel Pies 2015
Przyjaciel Pies 2016